“Een twijfelaar is iemand die naar twee kanten getrokken wordt, een ongelovige en een gelovige tegelijk; een gelovig mens wiens geloof bestookt wordt, iemand die liefheeft maar wiens liefde wordt aangevochten en overschaduwd. Twijfelen is vechten om de zin, het doel, de inhoud van het leven.”